Psychiastrische expertise Sazyes

Verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek

Bij een verzekeringsgeneeskundige expertise draait het om de objectivering van klachten, beperkingen en het bepalen van de belastbaarheid. Bij een verzekeringsgeneeskundige expertise wordt altijd uitspraak gedaan over de belastbaarheid van betrokkene en standaard een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) ingevuld.

Sazyes biedt de volgende Verzekeringsgeneeskundige expertises  aan

  • Verzekeringsgeneeskundige expertise

    Een verzekeringsgeneeskundige expertise is een medisch specialistisch onderzoek waarbij een onafhankelijke verzekeringsarts vanuit zijn of haar specifieke deskundigheid een rapport opstelt.

  • Aanvullend belastbaarheidsprofiel

    Een aanvullend belastbaarheidsprofiel brengt mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot arbeid, re-integratie en participatie in kaart op basis van een onderliggend, door Sazyes uitgevoerd expertiserapport.