Psychiastrische expertise Sazyes

Aanvullend belastbaarheidsprofiel

Een aanvullend belastbaarheidsprofiel brengt mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot arbeid, re-integratie en participatie in kaart op basis van een onderliggend, door Sazyes uitgevoerd expertiserapport. Een verzekeringsarts vertaalt middels dossieronderzoek de uitkomsten van de medisch specialistische expertise of het neuropsychologisch onderzoek in een belastbaarheidsprofiel waarmee de concrete vertaalslag naar de arbeidsgeneeskundige of verzekeringsgeneeskundige in de praktijk eenvoudiger te maken is.

Het doel

U krijgt duidelijkheid over de benutbare mogelijkheden, advies over welke interventies of maatregelen kunnen worden toegepast voor een effectieve re-integratie en een belastbaarheidsprofiel op in de vorm van een kritische, partiële FML.

Wanneer een aanvullend belastbaarheidsprofiel aanvragen?

Het aanvullend belastbaarheidsprofiel verschaft helderheid bij onder andere:

  • re-integratie trajecten
  • beoordeling van Spoor 1 en Spoor 2 mogelijkheden
  • trajectbepaling in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter
  • prognoseverwachtingen WIA aanvragen
  • en prognose van terugval of verergering van klachten (duurzame inzetbaarheid)
Psychiatrische expertise Sazyes

Aanvullend belastbaarheidsprofiel in combinatie met expertise

Al onze onderzoeken kunnen worden uitgebreid met een aanvullend belastbaarheidsprofiel. Bij een psychiatrische expertise vormt een onafhankelijk psychiater zich een oordeel over de aan-of afwezigheid van een psychiatrisch ziektebeeld. Een psychiatrische expertise kan plaatsvinden bij verzuim en arbeidsongeschiktheid of bij het beoordelen van toerekenbaarheid.
Een neuropsychologisch onderzoek geeft onder andere duidelijkheid bij vragen over de aan- of afwezigheid van cognitieve klachten, denk hierbij aan concentratieproblemen en geheugenklachten.

Een aanvullend belastbaarheidsprofiel wordt, in combinatie met onze andere onderzoeken, aangevraagd door onder andere:
• Bedrijfsartsen
• Medisch adviseurs
• Verzekeringsartsen
• Werkgevers