Neurologische expertise van Sazyes

Neurologische expertise

Een neurologische expertise is een medisch onderzoek waarbij een neuroloog onderzoekt of er sprake is van een neurologische aandoening of stoornis. Een neurologische expertise kan plaatsvinden bij verzuim en arbeidsongeschiktheid en als second opinion. De expertise kan worden aangevuld met een belastbaarheidsprofiel verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek of andere Sazyes onderzoeken.

Sazyes biedt de volgende psychiatrische expertises aan

 • Bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

  Een neurologische expertise geeft helderheid bij complexe verzuim en arbeidsongeschiktheidsdossiers. Het doel is in de regel om vast te stellen of er sprake is van beperkingen die samenhangen met een neurologische aandoening of stoornis.

 • Als second opinion

  Een neurologische expertise kan ook worden ingezet ter beoordeling van een lopende behandeling, bijvoorbeeld om deze te toetsen aan de meest actuele behandelrichtlijnen. Of in bezwaar- en beroepsprocedures wanneer een cliënt het niet eens is met de uitkomst van een eerder verrichtte expertise door een andere neuroloog of instelling.

 • Neurologish consult bij verzuim <6 maanden

  Het Neurologisch consult is een onafhankelijk neurologisch onderzoek bestemd voor werknemers en verzekerden die minder dan 6 maanden verzuimen.

 • Bij letselschade

  In het geval van bijvoorbeeld bedrijfs- of verkeersongevallen worden wij ingeschakeld om aan te geven of er een medisch-causaal verband is tussen neurologische klachten en een bepaalde gebeurtenis. Bij een bevestigend antwoord doen wij ook een uitspraak over de daaruit eventueel voortvloeiende beperkingen.

Wat is neurologische expertise van Sazyes?

Wat is een neurologische expertise?

Een neurologische expertise geeft duidelijkheid bij:

 • vragen over de aan- of afwezigheid van een neurologische stoornis
 • het bepalen van functionele beperkingen
 • het in kaart brengen van behandelopties
 • het bepalen van de prognose