Over Sazyes

Over ons

Sazyes is specialist op het gebied van onafhankelijke diagnostiek en advisering. Onze expertise richt zich op het eenmalig beoordelen van belastbaarheid en beperkingen bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast beantwoorden wij vragen over aansprakelijkheid, causaliteit en de toerekenbaarheid van gedrag.

Onze dienstverlening

Sazyes is een onafhankelijke organisatie, dit betekent dat wij geen belangen hebben bij de uitkomst van onze onderzoeken. Sazyes biedt onder andere:

Betekenis Sazyes

Sazyes is afgeleid van het Franse ‘sagesse’, wat letterlijk wijsheid betekent. Het staat voor de inhoudelijke kennis en expertise, maar ook voor de kennisuitwisseling binnen de groep met onder andere bedrijfsartsen, psychologen, adviseurs en arbeidsdeskundigen. In Frankrijk wordt de betekenis ruimer gevoeld als “respect”, “goede keuzes maken en daar verantwoording voor nemen” en “acceptatie van verschillen”.

Betekenis van Sazyes