ADHD/ADD onderzoek van Sazyes

ADHD/ADD onderzoek

Een aanvullend ADHD/ADD onderzoek is geïndiceerd bij een vermoeden op ADHD of ADD. ADHD (‘aandachtsdeficiëntie- / hyperactiviteitsstoornis’) is een psychische stoornis die begint in de jeugd en vaak persisteert tot in de volwassenheid. De kernsymptomen zijn aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit. Deze veroorzaken vaak problemen op meerdere levensgebieden zoals op school, in werk, in relaties en in de uitoefening van hobby’s.
Het ADHD/ADD onderzoek bestaat uit een psychiatrische expertise uitgebreid met het gestructureerd Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen.

Psychiatrische expertise als onderdeel van ADHD/ADD onderzoek

De basis van ieder aanvullend ADHD/ADD onderzoek is een psychiatrische expertise waarbij een onafhankelijk psychiater zich een oordeel vormt over de aan- of afwezigheid van een psychiatrisch ziektebeeld. Los van een ADHD/ADD onderzoek kan een psychiatrische expertise plaatsvinden bij verzuim en arbeidsongeschiktheid; in dat geval geeft het onder meer duidelijkheid bij stagnerend herstel of een moeizaam verlopende re-integratie. Ook brengt dit onderzoek de behandelopties in kaart. In niet-verzuimsituaties kan een psychiatrische expertise antwoord geven op de vraag naar toerekenbaarheid van gedrag.

Een psychiatrische expertise geeft duidelijkheid bij:

 • vragen over de aan- of afwezigheid van een psychiatrische stoornis;
 • het bepalen van beperkingen in het persoonlijk en sociaal functioneren;
 • stagnerend herstel of een stagnerende re-integratie;
 • de evaluatie van voorgaande behandelingen en re-integratietrajecten;
 • de evaluatie van voorgaande behandelingen en re-integratietrajecten;
 • vragen naar wettelijke aansprakelijkheid, de toerekenbaarheid van bepaald gedrag en wilsbekwaamheid.
De psychiatrische expertise van Sazyes geeft duidelijkheid
DIVA voor volwassenen bij aanvullend ADHD/ADD onderzoek

Combinatieonderzoek: ADHD/ADD onderzoek met andere onderzoeken

Een ADHD/ADD onderzoek kan worden aangevraagd in combinatie met onder andere een intelligentieonderzoek, een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek en een neuropsychologisch onderzoek.

Het voordeel is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.

ADHD/ADD onderzoeken worden aangevraagd door onder andere:

 • Bedrijfsartsen
 • Bedrijfsartsen
 • Verzekeringsartsen
 • Verzekeringsartsen
 • Rechtbanken

Hoe verloopt een ADHD/ADD onderzoek?

Aanvullend neuropsychologisch onderzoek bij ADHD/ADD onderzoek

Er kan behoefte bestaan aan een verdere objectivering van cognitieve klachten. Bijvoorbeeld ten aanzien van het geheugen, de aandacht en de concentratie. Een neuropsychologisch onderzoek geldt daarbij als ‘gouden standaard’. Dit geldt ook wanneer getwijfeld wordt aan de symptoomvaliditeit, zoals bij onderpresteren, symptoomaggravatie of malingering.