Neurologische expertise van Sazyes als second opinion

Neurologische expertise als second opinion

Een neurologische expertise kan worden ingezet als second opinion ter beoordeling van een lopende behandeling. Bijvoorbeeld om deze te toetsen aan de meest actuele behandelrichtlijnen. Daarnaast worden neurologische expertises ingezet in bezwaar en beroepsprocedures wanneer de uitkomst van een eerder verrichte expertise of beoordeling ter discussie staat. Bij een conflict tussen een verzekerde en de verzekeraar of tussen de werknemer en de bedrijfsarts kan de betrokkene ook zelf het initiatief nemen tot een second opinion.
Onze neurologen zijn op de hoogte van de wettelijke toetsingskaders en hebben in dat kader onder meer kennis van verzekeringsgeneeskundige instrumenten zoals de FML.

Een second opinion geeft duidelijkheid bij:

  • vragen over de aan- of afwezigheid van een neurologische stoornis
  • het bepalen van functionele beperkingen
  • het bepalen van benutbare mogelijkheden
  • stagnerend herstel of een stagnerende re-integratie
  • de evaluatie van voorgaande behandelingen
  • het in kaart brengen van behandelopties en re-integratietrajecten
Een second opinion bij Neurologische expertise geef duidelijkheid

Hoe verloopt een neurologische expertise?