europsychologisch onderzoek van Sazyes

Neuropsychologisch onderzoek

Sazyes biedt de volgende (neuro-)psychologische onderzoeken. Deze onderzoeken kunnen als losstaand onderzoek worden aangevraagd, of in combinatie met bijvoorbeeld een psychiatrische expertise, neurologische expertise of verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek.

Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) is de gouden standaard bij het objectiveren van cognitieve klachten. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld concentratieproblemen en geheugenklachten. Validatietests maken altijd deel uit van het onderzoek.

Het doel van neuropsychologisch onderzoek

Het doel van een neuropsychologisch onderzoek is in de regel om vast te stellen of er sprake is van beperkingen die samenhangen met een hersenbeschadiging of hersenaandoening. Wanneer dat het geval is, wordt onderzocht wat daarvan de consequenties zijn voor het dagelijkse leven.

Sazyes biedt de volgende Neuropsychologisch onderzoeken aan.

 • Voor anderstaligen en analfabeten

  Sazyes is een van de weinige instellingen in Nederland waarbij neuropsychologisch onderzoek kan worden uitgevoerd bij anderstaligen (in welke taal dan ook) en analfabeten.
  Lees meer over NPO bij anderstaligen en analfabeten

 • Intelligentie onderzoek

  Een beperkte intelligentie is een vaak gemiste oorzaak van verzuim. Bij een intelligentieonderzoek of IQ test wordt een betrouwbare indruk verkregen van de intelligentie en de hiermee samenhangende coping vaardigheden.

 • Persoonlijkheids-onderzoek

  Een persoonlijkheidsonderzoek is een psychologisch onderzoek naar de aan- of afwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis. Het persoonlijkheidsonderzoek bestaat uit een uitgebreide sociaal biografische anamnese en psychologisch testonderzoek in de vorm van een SCID-5-P.
  Lees meer over persoonlijkheidsdiagnostiek

 • Autisme onderzoek

  De actuele richtlijnen adviseren bij het vermoeden van een ontwikkelingsstoornis of autisme het psychiatrische onderzoek uit te breiden met een ontwikkelingsanamnese en diverse cognitieve functietests.

 • ADHD onderzoek

  Dit onderzoek is geïndiceerd bij een vermoeden op ADHD of ADD. Het onderzoek bestaat uit een psychiatrische expertise uitgebreid met het gestructureerd Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen.