Psychiatrische expertise bij verzuim

Verzekeringsgeneeskundige expertise

Een verzekeringsgeneeskundige expertise is een medisch specialistisch onderzoek waarbij een onafhankelijke verzekeringsarts vanuit zijn of haar specifieke deskundigheid een rapport opstelt. Het verzekeringsgeneeskundig onderzoek bestaat uit een uitvoerig gesprek met de cliënt op een Sazyes locatie, aangevuld met lichamelijk onderzoek en dossierstudie. Het rapport is daarbij gebaseerd op het verzekeringsgeneeskundig onderzoek en de beoordeling van relevante gegevens. Bij een verzekeringsgeneeskundige expertise draait het om de objectivering van klachten, beperkingen en het bepalen van de belastbaarheid. Bij een verzekeringsgeneeskundige expertise wordt altijd uitspraak gedaan over de belastbaarheid van betrokkene en standaard een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) ingevuld.

Verzekeringsgeneeskundige expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

Een verzekeringsgeneeskundige expertise wordt vaak aangevraagd bij verzuim of arbeidsongeschiktheid. Als regel wordt daarbij om een diagnostisch oordeel gevraagd. Het zijn echter de beperkingen en de belastbaarheid die de belangrijkste consequenties hebben. Indicaties zijn onder meer complexe verzuimproblematiek, een stagnerend herstel, de onderbouwing van een claimbeoordeling, de onderbouwing van een WIA dossier, loonsanctie preventie of loonsanctie reparatie.
Onze verzekeringsartsen zijn op de hoogte van de wettelijke toetsingskaders en hebben in dat kader onder meer kennis van verzekeringsgeneeskundige instrumenten zoals de FML.

Psychiatrische expertise bij verzuim
Psychiastrische expertise Sazyes

Verzekeringsgeneeskundige expertise als second opinion

Een verzekeringsgeneeskundige expertise kan worden ingezet als second opinion, ter beoordeling van een lopende behandeling. Bijvoorbeeld om deze te toetsen aan de meest actuele behandelrichtlijnen. Daarnaast wordt verzekeringsgeneeskundig onderzoek in toenemende mate ingezet in bezwaar en beroepsprocedures wanneer de uitkomst van een eerder verrichte expertise of beoordeling ter discussie staat. Onze verzekeringsartsen zijn op de hoogte van de wettelijke toetsingskaders en hebben in dat kader onder meer kennis van verzekeringsgeneeskundige instrumenten zoals de FML. Bij een conflict tussen een verzekerde en de verzekeraar kan de verzekerde ook zelf het initiatief nemen tot een medische rapportage. Sommige polissen kennen de mogelijkheid van arbitrage. De verzekeringsarts kan in dat verband als ‘arbiter’ worden aangesteld.

Een verzekeringsgeneeskundige expertise geeft duidelijkheid bij:

Een verzekeringsgeneeskundige expertise geeft duidelijkheid bij:

 • vragen over de aan- of afwezigheid van beperkingen
 • de rol van herstel belemmerende factoren
 • het bepalen van beperkingen in het persoonlijk en sociaal functioneren
 • het bepalen van benutbare mogelijkheden
 • stagnerend herstel of een stagnerende re-integratie
 • de evaluatie van voorgaande behandelingen en re-integratietrajecten
 • het in kaart brengen van behandelopties
 • het vaststellen van de belastbaarheid
 • het bepalen van de prognose

En worden aangevraagd door onder andere:

 • Medisch adviseurs
 • Bedrijfsartsen
 • Werkgevers
 • Rechtbanken
 • (Arbeids)juristen
Psychiatrische expertise Sazyes

Hoe verloopt een verzekeringsgeneeskundig onderzoek?