Psychiatrische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid van Sazyes

Psychiatrische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

Een psychiatrische expertise wordt vaak aangevraagd bij verzuim of arbeidsongeschiktheid. Als regel wordt daarbij om een diagnostisch oordeel gevraagd. Het zijn echter de beperkingen die de belangrijkste consequenties hebben en in veel gevallen wordt hier dan ook expliciet naar gevraagd.

Doel van Psychiatrische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

Het doel van een psychiatrische expertise is in de regel om vast te stellen of er sprake is van beperkingen die samenhangen met een psychiatrische stoornis. Indicaties zijn onder meer een stagnerend herstel, de onderbouwing van een claimbeoordeling, de onderbouwing van een WIA dossier, loonsanctie preventie of loonsanctie reparatie.
Onze psychiaters zijn op de hoogte van de wettelijke toetsingskaders en hebben in dat kader onder meer kennis van verzekeringsgeneeskundige instrumenten zoals de FML.

Psychiatrische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid geeft duidelijkheid bij:

  • vragen over de aan- of afwezigheid van een psychiatrische stoornis
  • het aantonen of uitsluiten van persoonlijkheidsproblematiek
  • de rol van herstel belemmerende factoren
  • het bepalen van beperkingen in het persoonlijk en sociaal functioneren
  • het bepalen van benutbare mogelijkheden
  • stagnerend herstel of een stagnerende re-integratie
  • de evaluatie van voorgaande behandelingen en re-integratietrajecten
  • het in kaart brengen van behandelopties
  • het bepalen van de prognose
Psychiatrische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid geeft duidelijkheid

Hoe verloopt een psychiatrische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid?