Psychiatrische expertise bij letselschade

Psychiatrische expertise bij letselschade

In het geval van bijvoorbeeld bedrijfs- of verkeersongevallen wordt Sazyes ingeschakeld om aan te geven of er een medisch-causaal verband is tussen lichamelijke of psychische klachten en een bepaalde gebeurtenis. Ook wel Psychiatrische expertise bij letselschade genoemd. Bij een bevestigend antwoord doen wij ook een uitspraak over de daaruit eventueel voortvloeiende beperkingen.

Wettelijke aansprakelijkheid

Medisch-specialistische rapportages in verband met wettelijke aansprakelijkheid kunnen op verschillende manieren tot stand komen. ‘Buiten rechte’ kan zowel de benadeelde als de aansprakelijke partij daartoe het initiatief nemen, al of niet in afstemming met de wederpartij. Partijen kunnen de rechter ook om een ‘voorlopig deskundigenbericht’ vragen om na te gaan of ze een ‘zaak’ hebben. Tenslotte kan ook de rechter een medische deskundige inschakelen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

Wettelijke aansprakelijkheid van Psychiatrische expertise bij letselschade

Hoe verloopt Psychiatrische expertise bij letselschade?