Psychiatrische expertise bij beoordeling toerekenbaarheid

Psychiatrische expertise bij beoordeling toerekenbaarheid

Bij Psychiatrische expertise bij beoordeling toerekenbaarheid is de vraag aan de orde in hoeverre psychische aandoeningen een rol spelen bij veronderstelde onbekwaamheid van een werknemer. Er wordt in dat geval gevraagd naar de –mate van- toerekenbaarheid. Dit kan van belang zijn bij bijvoorbeeld ontslag procedures, bezwaarzaken of bij het beoordelen van ambtelijk plichtsverzuim. Onze psychiaters zijn in staat om op dergelijke vragen een helder antwoord te geven.
Rapportages kunnen worden aangevraagd door zowel de werkgever als door de betrokkene of diens gemachtigde.

Hoe verloopt een psychiatrische expertise in het kader van beoordeling toerekenbaarheid?