Psychiatrische expertise van Sazyes

Psychiatrische expertise

Een psychiatrische expertise is een psychiatrisch onderzoek waarbij een onafhankelijk psychiater zich een oordeel vormt over de aan-of afwezigheid van een psychiatrisch ziektebeeld. Een psychiatrische expertise kan plaatsvinden bij verzuim en arbeidsongeschiktheid, als second opinion of bij het beoordelen van toerekenbaarheid. De expertise kan worden aangevuld met een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek.

Sazyes biedt de volgende psychiatrische expertises aan

 • Bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

  Een psychiatrische expertise geeft helderheid bij complexe verzuim en arbeidsongeschiktheidsdossiers. Het doel is in de regel om vast te stellen of er sprake is van beperkingen die samenhangen met een psychiatrische aandoening of stoornis. Wanneer dat het geval is, wordt onderzocht wat daarvan de consequenties zijn voor het dagelijkse leven. Indicaties zijn onder meer stagnerend herstel of de onderbouwing van een WIA dossier.

 • Als second opinion

  Een psychiatrische expertise kan ook worden ingezet ter beoordeling van een lopende behandeling, bijvoorbeeld om deze te toetsen aan de meest actuele behandelrichtlijnen. Of in bezwaar en beroepsprocedures wanneer een cliënt het niet eens is met de uitkomst van een eerder verrichtte expertise door een andere psychiater of instelling.

 • Bij beoordeling toerekenbaarheid

  Bij arbeidsrechtelijke of ontslagprocedures wordt soms een beroep gedaan op het bestaan van een psychiatrische ziekte of stoornis. Een psychiatrische expertise verschaft u in dat geval duidelijkheid over de mate van toerekenbaarheid.

 • Bij letselschade?

  In het geval van bijvoorbeeld bedrijfs- of verkeersongevallen worden wij ingeschakeld om aan te geven of er een medisch-causaal verband is tussen lichamelijke of psychische klachten en een bepaalde gebeurtenis. Bij een bevestigend antwoord doen wij ook een uitspraak over de daaruit eventueel voortvloeiende beperkingen.

Wat is een psychiatrische expertise?

Wat is een psychiatrische expertise?

Een psychiatrische expertise geeft duidelijkheid bij:

 • vragen over de aan- of afwezigheid van een psychiatrische stoornis
 • het bepalen van beperkingen in het persoonlijk en sociaal functioneren
 • stagnerend herstel of een stagnerende re-integratie
 • de evaluatie van voorgaande behandelingen en re-integratietrajecten
 • het in kaart brengen van behandelopties
 • vragen naar wettelijke aansprakelijkheid, de toerekenbaarheid van bepaald gedrag en wilsbekwaamheid