Project Description

Persoonlijkheids-onderzoek

Een persoonlijkheidsonderzoek is een psychologisch onderzoek naar de aan- of afwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis. Het persoonlijkheidsonderzoek bestaat uit een uitgebreide sociaal biografische anamnese en psychologisch testonderzoek in de vorm van een SCID-5-P.
Lees meer over persoonlijkheidsdiagnostiek