Project Description

Bij verzuim <6 maanden

Bij arbeidsrechtelijke of ontslagprocedures wordt soms een beroep gedaan op het bestaan van een psychiatrische ziekte of stoornis. Een psychiatrische expertise verschaft u in dat geval duidelijkheid over de mate van toerekenbaarheid.