Project Description

Als second opinion

Een psychiatrische expertise kan ook worden ingezet ter beoordeling van een lopende behandeling, bijvoorbeeld om deze te toetsen aan de meest actuele behandelrichtlijnen. Of in bezwaar en beroepsprocedures wanneer een cliënt het niet eens is met de uitkomst van een eerder verrichtte expertise door een andere psychiater of instelling.