Project Description

Aanvullend belastbaarheidsprofiel

Een aanvullend belastbaarheidsprofiel brengt mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot arbeid, re-integratie en participatie in kaart op basis van een onderliggend, door Sazyes uitgevoerd expertiserapport.