Orthopedische expertise van Sazyes bij arbeidsongeschiktheid

Bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

Een orthopedische expertise wordt vaak aangevraagd bij verzuim of arbeidsongeschiktheid. Als regel wordt daarbij om een diagnostisch oordeel gevraagd. Het zijn echter de beperkingen die de belangrijkste consequenties hebben en in veel gevallen wordt hier dan ook expliciet naar gevraagd.

Het doel van een orthopedische expertise

Het doel van een orthopedische expertise is in de regel om vast te stellen of er sprake is van beperkingen die samenhangen met een orthopedische of traumatologische aandoening. Indicaties zijn onder meer een stagnerend herstel, de onderbouwing van een claimbeoordeling, de onderbouwing van een WIA dossier, loonsanctie preventie of loonsanctie reparatie.
Onze orthopeden zijn op de hoogte van de wettelijke toetsingskaders en hebben in dat kader onder meer kennis van verzekeringsgeneeskundige instrumenten zoals de FML.

Een orthopedische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid geeft duidelijkheid bij:

  • vragen over de aan- of afwezigheid van een orthopedische stoornis
  • het bepalen van functionele beperkingen
  • het bepalen van benutbare mogelijkheden
  • stagnerend herstel of een stagnerende re-integratie
  • de evaluatie van voorgaande behandelingen
  • het in kaart brengen van behandelopties
  • het bepalen van de prognose
Orthopedische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

Hoe verloopt een orthopedische expertise verzuim en arbeidsongeschiktheid?