Orthopedische expertise als second opinion

Orthopedische expertise als second opinion

Orthopedische expertise als second opinion kan worden ingezet als second opinion ter beoordeling van een lopende behandeling. Bijvoorbeeld om deze te toetsen aan de meest actuele behandelrichtlijnen. Daarnaast worden orthopedische expertises ingezet in bezwaar en beroepsprocedures wanneer de uitkomst van een eerder verrichte expertise of beoordeling ter discussie staat. Bij een conflict tussen een verzekerde en de verzekeraar of tussen de werknemer en de bedrijfsarts kan de betrokkene ook zelf het initiatief nemen tot een second opinion.
Onze orthopeden zijn op de hoogte van de wettelijke toetsingskaders en hebben in dat kader onder meer kennis van verzekeringsgeneeskundige instrumenten zoals de FML.

Orthopedische expertise als second opinion geeft duidelijkheid bij:

  • vragen over de aan- of afwezigheid van een orthopedische stoornis
  • het bepalen van functionele beperkingen
  • het bepalen van benutbare mogelijkheden
  • stagnerend herstel of een stagnerende re-integratie
  • de evaluatie van voorgaande behandelingen
  • het in kaart brengen van behandelopties en re-integratietrajecten
  • het bepalen van de prognose
Orthopedische expertise als second opinion geeft duidelijkheid

Hoe verloopt een orthopedische expertise als second opinion?