Orthopedisch consult van Sazyes bij verzuim

Orthopedisch consult bij verzuim <6 maanden

Het Orthopedisch consult bij verzuim is een onafhankelijk orthopedisch onderzoek bestemd voor werknemers en verzekerden die minder dan 6 maanden verzuimen. Het rapport is gebaseerd op een éénmalig onderzoek door een orthopedisch chirurg. Het geeft duidelijkheid ten aanzien van de diagnostiek, beperkingen en behandelmogelijkheden. Het doel van de NOW is om reeds in een vroeg stadium een onderbouwd behandel- of re-integratie advies te kunnen geven. Ten opzichte van een reguliere expertise is het Orthopedisch consult niet alleen sneller, maar ook minder belastend voor de betrokkene en goedkoper.

Het Orthopedisch consult bij verzuim geeft u duidelijkheid omtrent:

• de oorzaak van het verzuim en eventuele orthopedische diagnose
• de aan- of afwezigheid van functionele beperkingen
• behandel en/of re-integratie advies
• de prognose

Onderscheid met een orthopedische expertise

Het belangrijkste verschil tussen een Orthopedisch consult en een reguliere orthopedische expertise is de timing. Onze reguliere expertises worden vaak ingezet bij stagnerend herstel of de onderbouwing van een WIA dossier. Bij het Orthopedisch consult ligt de nadruk primair op vroegdiagnostiek en advisering. Onnodige of onjuiste behandeltrajecten worden daarmee voorkomen. Vanwege deze opzet is het onderzoek niet alleen snel, maar ook minder belastend voor de betrokkene en goedkoper. Bij twijfel over de indicatie kunt u altijd overleggen met één van onze orthopeden.

Onderscheid tussen orthopedisch consult en expertise

De belangrijkste kenmerken van het Orthopedisch consult op een rij:

• bij verzuim < 6 maanden
• eenmalige beoordeling door orthopedisch chirurg
• doorlooptijd 2-4 weken (bij uitzonderlijke drukte kan dit langer zijn)
• helderheid over diagnostiek, beperkingen, behandelmogelijkheden en prognose
• combinatie met belastbaarheidsonderzoek is mogelijk

Wanneer aanvragen?

Een Orthopedisch consult kan worden aangevraagd binnen 6 maanden na ziekmelding. Hoe eerder het onderzoek wordt ingezet, hoe groter de kans dat onnodige of onjuiste behandeltrajecten worden voorkomen. Bij verzuim langer dan 6 maanden adviseren wij een orthopedische expertise.

Wie kunnen het onderzoek aanvragen?

Een Orthopedisch consult wordt succesvol ingezet door bedrijfsartsen, arbodiensten, medisch adviseurs, werkgevers en casemanagers die van meet af aan regie willen over het verzuimproces.

Hoe verloopt het Orthopedisch consult?