Persoonlijkheidsonderzoek van Sazyes

Persoonlijkheidsonderzoek

Een Persoonlijkheidsonderzoek is een psychologisch onderzoek naar de aan- of afwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis. Een persoonlijkheidsstoornis is een psychiatrische diagnose die in het kort erop neer komt dat er sprake is van karakter kenmerken die vanaf de jong volwassen leeftijd bestaan en problemen veroorzaken op meerdere levensgebieden. Zoals op school, in het werk en in relaties. Het persoonlijkheidsonderzoek bestaat uit een uitgebreide sociaal biografische anamnese en psychologisch testonderzoek in de vorm van een SCID-5-P.

Combinatie met psychiatrisch onderzoek

Een belangrijke vereiste voor het bestaan van een persoonlijkheidsstoornis conform de DSM-5 is dat de hierbij passende klachten niet verklaard worden door een andere psychische stoornis. Of kunnen worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel of een lichamelijke aandoening. Voor een definitief oordeel aangaande de aan- of afwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis adviseren de actuele richtlijnen daarom het onderzoek te combineren met een psychiatrisch onderzoek of een psychiatrische expertise.

Een persoonlijkheidsonderzoek geeft u duidelijkheid omtrent:

  • de aan- of afwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis
  • daaraan gerelateerde functionele beperkingen
  • mogelijke behandelopties
Een persoonlijkheidsonderzoek van Sazyes biedt duidelijkheid

Hoe verloopt een Persoonlijkheidsonderzoek?