Intelligentieonderzoek van Sazyes

Intelligentieonderzoek

Beperkte intelligentie is een vaak gemiste oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Een intelligentieonderzoek of IQ-test is een psychodiagnostisch onderzoek waarbij de intelligentie wordt gemeten. De resultaten kunnen geclassificeerd worden volgens de DSM-IV of 5.

Een dergelijke inschatting kan relevant zijn wanneer er vanuit de omgeving (partner, werkgever) vragen spelen over de relatie tussen het functioneren en een eventueel verlaagd IQ. Zo wordt intelligentieonderzoek onder meer ingezet bij WSW of WAJONG beoordelingen. Het is tevens mogelijk af te leiden welke deelaspecten van de intelligentie minder goed of juist beter ontwikkeld zijn, hetgeen relevant kan zijn voor sterkte-zwakte analyses.

Ter uitsluiting van onderpresteren wordt het intelligentieonderzoek standaard voorzien van validatietests.

Intelligentieonderzoek voor anderstaligen en analfabeten

Sazyes is een van de weinige instellingen in Nederland waarbij intelligentieonderzoek kan worden uitgevoerd bij anderstaligen en analfabeten. Het onderzoek kan worden afgenomen in het Turks, Marokkaans, of welke taal dan ook.

Een IQ-test geeft onder meer duidelijkheid bij:

  • het inschatten van de verstandelijke vermogens of intelligentie.
  • het inschatten van deelaspecten van de intelligentie.
  • de onderbouwing van een WSW of WAJONG aanvraag.
IQ-test van Sazyes geeft duidelijkheid

Hoe verloopt een intelligentieonderzoek?

Neuropsychologisch onderzoek

Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) geldt als de gouden standaard bij het objectiveren van cognitieve klachten. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld concentratieproblemen en geheugenklachten. Neuropsychologisch onderzoek kan geïndiceerd zijn wanneer de klachten van de cliënt sterk afwijken van de bevindingen van het bedrijfs- of verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Of wanneer er een vermoeden bestaat op onderpresteren, aggravatie of malingering.

In tegenstelling tot een separaat intelligentie onderzoek wordt bij een neuropsychologisch onderzoek slechts een globale indruk van de intelligentie verkregen. Indien gewenst kunt u een beide onderzoeken uiteraard ook in combinatie aanvragen.

Lees verder over ons neuropsychologisch onderzoek of vraag direct een onderzoek aan.