Autisme onderzoek van Sazyes

Autisme onderzoek

Een autisme onderzoek is een psychologisch onderzoek naar de aan- of afwezigheid van een autisme spectrum stoornis (ASS). Een autisme spectrum stoornis wordt gekenmerkt door problemen in de sociale interactie en in de communicatie met andere mensen. Het is een stoornis die vanaf de vroege jeugd aanwezig is en die levenslang blijft bestaan. Met ‘spectrum’ wordt bedoeld dat de autistische stoornis zich op diverse manieren kan uiten, variërend van licht, matig tot ernstig.

Onderdelen autisme onderzoek

Het onderzoek bestaat onder meer uit een DSM-5 interview, een ontwikkelingsanamnese aan de hand van de ATG-vragenlijst en diverse cognitieve functietests. Om te kunnen bepalen of klachten reeds aanwezig waren in de jeugd, wordt -indien mogelijk- een deel van het gesprek gevoerd met een ouder, partner of naaste van betrokkene.

Combinatie met psychiatrisch onderzoek

Een belangrijke vereiste voor het bestaan van een autismespectrumstoornis is dat de geschetste problemen niet verklaard worden door een andere oorzaak zoals bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis, schizofrenie of een somatische aandoening. Voor een definitief oordeel aangaande de aan- of afwezigheid van een autismespectrumstoornis adviseren de actuele richtlijnen daarom het onderzoek te combineren met een psychiatrisch onderzoek of een psychiatrische expertise.

Een autisme onderzoek geeft u duidelijkheid omtrent:

  • de aan- of afwezigheid van een autismespectrumstoornis (ASS)
  • daaraan gerelateerde functionele beperkingen
  • mogelijke behandelopties
Autisme onderzoek van Sazyes geeft u duidelijkheid

Hoe verloopt een autisme (ASS) onderzoek?