Neurologische expertise van Sazyes bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

Neurologische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

Voor neurologische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid wordt in de regel om een diagnostisch oordeel gevraagd. Het zijn echter de beperkingen die de belangrijkste consequenties hebben en in veel gevallen wordt hier dan ook expliciet naar gevraagd.

Het doel van neurologische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

Het doel van een neurologische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid is in de regel om vast te stellen of er sprake is van beperkingen die samenhangen met een neurologische aandoening. Indicaties zijn onder meer een stagnerend herstel, de onderbouwing van een claimbeoordeling, de onderbouwing van een WIA dossier, loonsanctie preventie of loonsanctie reparatie.
Onze neurologen zijn op de hoogte van de wettelijke toetsingskaders en hebben in dat kader onder meer kennis van verzekeringsgeneeskundige instrumenten zoals de FML.

Neurologische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid geeft duidelijkheid bij:

  • vragen over de aan- of afwezigheid van een neurologische stoornis
  • het bepalen van functionele beperkingen
  • het bepalen van benutbare mogelijkheden
  • stagnerend herstel of een stagnerende re-integratie
  • de evaluatie van voorgaande behandelingen
  • het in kaart brengen van behandelopties
  • het bepalen van de prognose
Een neurologische expertise van Sazyes geeft duidelijkheid

Hoe verloopt een neurologische expertise?